Antwoord op “Life the Universe and Everything”

Het antwoord op “Life the Universe and Everything” is een leuke grap die ook door de zoekmachines is opgenomen. Het antwoord dat je krijgt is 42, maar waar komt dat nou eigenlijk vandaan?

Douglas Adams schreef The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy waar hij een algemene grap in op had genomen dat net zo bekend als het boek zelf is geworden. “Het antwoord op de ultieme vraag van het leven, het universum en alles is 41.” Nerds hebben jaren en enorm veel energie verslonden om er een of andere diepe symbolische betekenis aan te geven.

Adams zegt zelf dat het antwoord op de vraag erg makkelijk is. Het was namelijk een grap! Volgens Adams moest het een getal zijn, een doodgewoon klein getal en hij koos 42. Volgens Adams zijn binaire representaties, base 13, Tibetaanse monnikken allemaal klinkklare onzin. Hij zat aan zijn bureau en staarde zijn tuin en en dacht dat 42 wel zou volstaan. Schreef het op. Klaar is Kees.

Verschillende getallen worden wel vaker verpakt in een speciale betekenis. Plato noemde het bestuderen van de symboliek in getallen het hoogst haalbare niveau van kennis terwijl Pythagoras geloofde dat getallen zielen hebben en over magische krachten beschikken.